Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Dịch vụ hosting giá rẻ

Đăng lúc 02:27:43 15/04/2020

Bảo mật và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu, tường lửa hạn chế tối đa sự tấn công. Server lưu trữ dữ liệu chất lượng cao, tốc độ truy cập nhanh, hoạt động đảm bảo sự ổn định. Hệ thống sao lưu dữ liệu tự động định kỳ giúp quản trị viên đề phòng sự cố có thể xảy ra.

SINH VIÊN

 
Dung lượng 750MB
Băng thông 20GB
Tài khoản FTP 1
My SQL 1
Park/Addon Domain 0
600.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

CÁ NHÂN

 
Dung lượng 1GB
Băng thông 30GB
Tài khoản FTP 1
My SQL 1
Park/Addon Domain 0
900.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

BÁN CHUYÊN

 
Dung lượng 2GB
Băng thông 50GB
Tài khoản FTP 1
My SQL 2
Park/Addon Domain 1
1.440.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

CHUYÊN NGHIỆP

 
Dung lượng 4GB
Băng thông 120GB
Tài khoản FTP 2
My SQL 3
Park/Addon Domain 2
1.920.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

DOANH NGHIỆP

 
Dung lượng 8GB
Băng thông 250GB
Tài khoản FTP 3
My SQL 5
Park/Addon Domain 4
3.840.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Dung lượng 10GB
Băng thông 500GB
Tài khoản FTP 4
My SQL 7
Park/Addon Domain 4
7.200.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

Bảng giá hosting Pro

HOST PRO #1

 
Dung lượng 2GB
Băng thông 50GB
Tài khoản FTP 1
My SQL 2
Park/Addon Domain 1
2.160.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

HOST PRO #2

 
Dung lượng 4GB
Băng thông 120GB
Tài khoản FTP 2
My SQL 3
Park/Addon Domain 2
2.880.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

HOST PRO #3

 
Dung lượng 8GB
Băng thông 250GB
Tài khoản FTP 3
My SQL 5
Park/Addon Domain 4
5.760.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

HOST PRO #4

 
Dung lượng 10GB
Băng thông 500GB
Tài khoản FTP 4
My SQL 7
Park/Addon Domain 4
10.800.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

HOST PRO #5

 
Dung lượng 8GB
Băng thông Unlimited
Tài khoản FTP 3
My SQL 5
Park/Addon Domain 3
7.488.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

HOST PRO #6

 
Dung lượng 10GB
Băng thông Unlimited
Tài khoản FTP 4
My SQL 7
Park/Addon Domain 4
11.880.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

HOST RESELLER #1

 
Dung lượng 50GB
Băng thông 1000GB
Tài khoản FTP 10
My SQL 10
Park/Addon Domain 10
21.600.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

HOST RESELLER #2

 
Dung lượng 100GB
Băng thông 2000GB
Tài khoản FTP 20
My SQL 20
Park/Addon Domain 20
31.200.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm