Liên hệ

Thông tin thanh toán

1. Vietcombank 
Ten: Liên Hùng Phương | STK: 0271000991325  | Cn:  Quãng Ngãi

2. Á Châu (ACB)
Ten: Liên Hùng Phương | STK: 216404939 | Cn: Sài Gòn

3. Sacombank
Ten: Liên Hùng Phương | Stk: 060167583140 | Cn: Lê Trọng Tấn, Ho Chi Minh